Danes je 26.8.2019
Naročilnica - Spletni seminar - On-line seminar
Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom zaradi starševstva

Informacije o on-line seminarju:

Termin: 17. 05. 2019

Čas: 10.00 - 11.00

Število razpoložljivih mest: 3

Cena: 39,00 EUR

Vsebina:

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) v 50. členu ureja pravico staršev do krajšega delovnega časa. Kadar se delavec odloči uveljaviti pravico do krajšega delovnega časa zaradi starševstva, mora delodajalec to pravico spoštovati ter mora delavcu omogočiti opravljanje dela s krajšim delovnim časom. Seminar je namenjen predstavitvi posebnosti, ki veljajo v javnem sektorju v primeru tovrstnih delovnih razmerjih (npr. odrejanje nadurnega dela, neenakomerna razporeditev delovnega časa, minimalen obseg delovne obveznosti itd.).


Predavatelji:

Martina Zdravje je odvetniška kandidatka, od leta 2016 zaposlena pri Odvetniški pisarni Bohl, kjer je bila od 2014 do 2016 odvetniška pripravnica. Po končani Pravni fakulteti (diplomirala je leta 2012) je leta 2016 opravila Pravniški državni izpit, istega leta pa je opravila tudiosnovno izobraževanje za mediatorje. Njena področja dela so delovno, izvršilno, civilno in kazensko pravo.