Danes je 21.6.2021

Input:

20 % dodatek za računovodjo za delovno uspešnost

29.8.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.09.2.1 20 % dodatek za računovodjo za delovno uspešnost

Strokovna sodelavka

Ali lahko računovodja dobi izplačilo npr. 20 % dodatka za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela? Povečan obseg dela bi predstavljal obračun položnic za vse učence in zunanje odjemalce kosil, ki je bil do sedaj naloga poslovnega sekretarja. Sredstva bi seveda črpali iz naslova tržne dejavnosti (vsa leta imamo dobiček). Ali lahko dodatek izplačujem vsak mesec?

Kakšne dodatke vse si lahko izplača računovodja (na primer: dodatek za obračun šole v naravi, plavalnega tečaja ...)?

I. Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela ne sodi med dodatke, ki jih določata Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in Kolektivna pogodba za javni sektor.

I.a Pogoji za izplačilo dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela

Delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela ureja ZSPJS, ki v prvem odstavku 22.e členu določa, da se javnemu uslužbencu lahko izplača del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za opravljeno delo, ki presega pričakovane rezultate dela v posameznem mesecu, če je na ta način mogoče zagotoviti racionalnejše izvajanje nalog uporabnika proračuna. Pisno odločitev o povečanem obsegu dela in plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela sprejme predstojnik oziroma direktor uporabnika proračuna za posamezni mesec na podlagi pisnega dogovora med javnim uslužbencem in predstojnikom oziroma direktorjem ali javnim uslužbencem, pooblaščenim za organizacijo dela, ki ga lahko skleneta za daljše obdobje.

Pod pogoji, ki jih določa prvi odstavek 22.e člena ZSPJS, se torej pisni dogovor o povečanem obsegu dela lahko sklene z vsakim javnim uslužbencem (tudi računovodjem), in sicer za