Danes je 12.12.2019
Input:

20 % povečan obseg dela ob mesečni plači

5.8.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.08.2.5 20 % povečan obseg dela ob mesečni plači

Vanja Mavri

Kako se za računovodjo določi časovni obseg povečanega obsega dela? Ali 20 % povečan obseg dela pomeni, da opravi 8 ur na teden več, in torej preseže omejitev 20 nadur na mesečni ravni?

Delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela urejata Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in na podlagi ZSPJS izdana Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uredba, glejte 2253/2008 Ur.l.RS).

Po prvem odstavku 22.e člena ZSPJS se javnemu uslužbencu lahko izplača del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za opravljeno delo, ki presega pričakovane rezultate dela v