Danes je 16.5.2021

Input:

Avtorska pogodba (vzorec)

22.4.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

1.70 Avtorska pogodba (vzorec)

Boštjan J. Turk

Odprite vzorec v wordu.

NAROČNIK

MATIČNA ŠTEVILKA

SEDEŽ

in

AVTOR

MATIČNA ŠTEVILKA

SEDEŽ

sklepata naslednjo

a v t o r s k o p o g o d b o

1. člen

Stranki uvodoma ugotavljata, da je predmet te pogodbe avtorsko delo _______________________________ (ime avtorja), in sicer: izvajanje strokovnih usposabljanj.

2. člen

Avtor se s to pogodbo