Danes je 5.6.2020

Input:

COVID_19 - Ukrepi za javni sektor

10.4.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.13.12 COVID_19 – Ukrepi za javni sektor

Mag. Edita Dobaj

Novela ZIUZEOP-A, ki je posegla v zakon, je predstavljena tukaj.

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo je objavljen v Uradnem listu RS, št. 49/2020 z dne 10.04.2020, torej ZIUZEOP velja od 11. 4. 2020 (opomba uredništva).

Delo na domu in začasno čakanje na delo doma

Državni zbor Republike Slovenije je dne 2. 4. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS št. 49/2020; v nadaljevanju: ZIUZEOP). Zakon je pričel veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. (Objava: Uradni list RS, št. 49/2020 z dne 10.04.2020, torej ZIUZEOP velja od 11. 4. 2020, opomba uredništva)

Zakonu bodo sledili tudi nadaljnji ukrepi, navedeni zakon se nanaša na zagotovitev socialne varnosti ter zagotovitev obstoja podjetij in gospodarstva in je namenjen tistim, ki so izgubili prihodke. Slovenija se trenutno sooča s krizo, ki je prizadela vse države sveta in je hujša tudi od pretekle finančne krize, prizadeti pa so predvsem socialno ogroženi, prav tako je epidemija bolj prizadela določene dejavnosti.

Odhodki javnih blagajn bodo presegli obseg fiskalnega pravila, zato se bodo sredstva, namenjena ukrepom za blažitev posledic epidemije, skladno z mnenjem Fiskalnega sveta posebej izkazovala v javnih bilancah. Slovenija bo deležna tudi posebnih ukrepov finančnih institucij na evropski ravni za zagon gospodarstva in zagotavljanje likvidnosti.

Posledično so se na preizkušnji znašli tudi delodajalci javnega sektorja, ki so morali delovni proces sproti prilagajati nastali situaciji. Poleg zaposlenih v zdravstvu in šolstvu, so tu še zaposleni, ki svoj poklic