Danes je 28.1.2020
Input:

DDV in oddelki znotraj zavoda

2.9.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.09.2.3 DDV in oddelki znotraj zavoda

DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer

Znotraj zavoda imamo več oddelkov, ki niso samostojne pravne osebe in nimajo lastnih davčnih številk. Tudi znotraj oddelka je več stroškovnih mest. Zgodi se, da eno strokovno mesto ali oddelek za drugo stroškovno mesto ali oddelke opravi kako storitev ali izroči kak material. Stroške in prihodke iz takega prometa si oddelki oziroma stroškovna mesta med seboj poračunavajo z internimi prenosi preko prehodnih kontov. Med postopkom interne revizije smo dobili navodilo, da bi si morali oddelki oziroma stroškovna mesta za tovrstne promete izstavljati račune v okviru sistema DDV, to je z obračunanim DDV in vsem, kar temu sledi. Nikjer v zakonodaji DDV nisem zasledila, da si lahko davčni zavezanec sam sebi izstavi račun z DDV, kar tudi ni logično, saj ima istočasno za ta račun vstopni in izstopni DDV.

Uvodoma želim poudariti, da mi narava dejavnosti, ki jih vaš zavod opravlja, žal ni poznana, zato vam zelo težko podam korekten odgovor. Še zlasti bi bilo med drugim treba natančno preveriti naravo dejavnosti, ki jih vaši oddelki opravljajo (obdavčene, oproščene, neobdavčljive) ter način odbijanja DDV, ki ga je vaša organizacija v ta namen izbrala. Kot podrobneje pojasnjujem v nadaljevanju, so ta dejstva za reševanje vaše dileme ključna, zato v pojasnilu, ki sledi, navajam nekaj splošnih pravil s primeri, ki so vam lahko sicer v pomoč pri reševanju problema, vendar pa nikakor ne smejo biti edina podlaga za sprejem kakršnihkoli poslovnih odločitev vaše organizacije. Prav tako zaključkov opravljene interne revizije, ki jo omenjate, ne morem komentirati, saj mi vsa dejstva niso poznana.

VLOGA RAČUNA

Najprej velja nekaj besed nameniti »izdajanju računov«. Račun je administrativno opravilo, njegova vsebina, ki je z DDV zakonodajo predpisana, pa mora odražati dejansko stanje (vsebino) posamezne obdavčljive transakcije. Razen točno določenih z zakonodajo opredeljenih izjem, ga mora davčni zavezanec izdati vedno, ko opravi obdavčljivo dobavo drugemu davčnemu zavezancu. Le v primeru oproščenih dobav blaga znotraj Unije (46. člen ZDDV-1) je obveza izdaje računa tudi v primeru internega prenosa, saj ima davčni zavezanec v takšnih