Danes je 26.1.2022

Input:

Delo preko polnega delovnega časa

26.10.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.10.2.8 Delo preko polnega delovnega časa

Strokovna sodelavka

V javnem zavodu (vrtcu) bi želeli urediti delo preko polnega časa. Nagibamo se k temu, da bi zaposlenim ponudili možnost koriščenja nadur s prostimi urami + dodatek za delo preko polnega delovnega časa. V zvezi s tem nas zanima, ali smo kakorkoli omejeni s časom, kako hitro morajo zaposleni koristiti nadure s prostimi urami (primer: zaposleni je opravil naduro v januarju, koristil bi jo med poletnimi meseci)? Kdaj obračunati dodatek (ko se ure dejansko poračunajo v smislu, da se koristijo, ali takrat, ko je nadura opravljena)?

Delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo) se na podlagi 144. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) lahko delavcu odredi le v naslednjih primerih:

-        v primerih izjemoma povečanega obsega dela,

-        če je potrebno nadaljevanje delovnega ali proizvodnega procesa, da bi se preprečila materialna škoda ali nevarnost za življenje in zdravje ljudi,

-        če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi povzročila prekinitev dela,