Danes je 22.9.2020

Input:

Dnevnice javni sektor

21.1.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

1.1 Dnevnice javni sektor

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.

Obračun in izplačilo dnevnic za opravljene službene poti

Pravila za obračun dnevnic na službenih poteh se razlikujejo za delodajalce zasebnega sektorja in delodajalce javnega sektorja. V obeh primerih pa je potrebno razumeti, da delovno pravna pravila urejajo delavčevo pravico do dnevnice (npr. kdaj mu pripada, v kakšni višini ali se zahteva znižanje v primeru brezplačnih obrokov …), medtem ko dohodninska pravila in pravila, ki urejajo plačevanje prispevkov za socialno varnost, urejajo dohodninsko obravnavo in obravnavo z vidika obračuna in plačila prispevkov za socialno varnost.

Delodajalci (tako v zasebnem kot javnem sektorju) morajo pri pripravi obračuna dnevnic na službenih poteh najprej preveriti, kaj zanje določa veljavna delovno pravna zakonodaja (kdaj delavcu pripada dnevnica, v kakšni višini, kako je z znižanji itd.), za pravilno dohodninsko obravnavo in obravnavo glede prispevkov za socialno varnost pa je v nadaljevanju pomembna dohodninska zakonodaja in zakonodaja, ki