Danes je 28.10.2021

Input:

Dnevnice za službeno potovanje

16.9.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.09.2.4 Dnevnice za službeno potovanje

Breda Koren

1. vprašanje

Smo javni zavod in v aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS je pri dnevnicah za službeno potovanje v državi zapisano:
»Dnevnica za službeno potovanje v RS je povračilo stroškov prehrane javnemu uslužbencu za tri obroke dnevno na službenem potovanju. Javni uslužbenec je upravičen do dnevnice za službeno potovanje v državi, ki traja:
- nad 12 ur, v višini 21,39 EUR,
- nad 8 do vključno 12 ur, v višini 10,68 EUR,
- od 6 do vključno 8 ur, v višini 5,16 EUR.«.

V nadaljevanju je zapisano, da v primeru, da ima javni uslužbenec na službenem potovanju zagotovljene brezplačne obroke, se za zagotovljeni zajtrk odšteje 20 % in za brezplačno kosilo oz. večerjo pa 40 % vrednosti dnevnice.
Ali se predpisan odbitek za brezplačne obroke (po določilih kolektivne pogodbe) upošteva pri vseh dnevnicah (21,39 EUR, 10,68 EUR in 5,16 EUR)?

Odgovor na 1. vprašanje

Ministrstvo za javno upravo je v mnenju