Danes je 5.8.2020

Input:

Dodatek čistilkam, ki delajo izmensko delo, ob dopustu, praznikih in čakanju na delo

16.7.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.07.2.8 Dodatek čistilkam, ki delajo izmensko delo, ob dopustu, praznikih in čakanju na delo

Strokovna sodelavka

Na osnovni šoli so zaposlene čistilke, ki delajo pretežno v popoldanskem času. Izplačujemo jim 7 % dodatek za izmensko delo. Ali so do dodatka upravičene, ko so na dopustu oz. ob praznikih? Kako pa je obračunan dodatek za izmensko delo, če so zaposleni na čakanju (zaradi COVID-19)?

  1. Dodatek za čas dela v popoldanskem času

Dodatek za izmensko delo v popoldanski in nočni izmeni oziroma za redno delo v popoldanskem času urejata za javne uslužbence 40. člen Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), za javne uslužbence, zaposlene v zavodih, ki kot javno službo opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, pa tudi 85.a člen Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (KPviz).

40. člen KPJS določa:

»40. člen

(dodatek za izmensko delo)

Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) v 40. členu določa, da za izmensko delo v popoldanski in nočni izmeni oziroma za redno delo v popoldanskem času pripada javnim uslužbencem dodatek v višini 7 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca. V tem členu KPJS je še določeno, da se dodatek obračunava le za čas, ko javni uslužbenec dela v teh pogojih.«

85.a člen KPviz