Danes je 9.8.2020

Input:

Dodatek za delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik

22.8.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.13.2.6 Dodatek za delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik

Strokovna sodelavka

I. Opredelitev dodatka za delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik

Med dodatke, ki pripadajo javnim uslužbencem za delo v času, ki je zanje manj ugoden, sodi na podlagi četrte alineje prvega odstavka 32. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (32. člen ZSPJS) tudi dodatek za delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik.

Do dodatka za delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan, je javni uslužbenec upravičen le za čas, ko dela v času, ki je manj ugoden (četrti odstavek 32. člena ZSPJS).

II. Višina dodatka za delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik

Višino dodatka za delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik določata v skladu s petim odstavkom 32. člena ZSPJS, določata 43. in 44. člen Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS, glejte 43.-44. člen 2429/2008 Ur.l.RS), ki se glasita:

»43. člen

(dodatek za delo ponoči)

Višina dodatka za delo ponoči znaša 30% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.

Dodatek se obračunava le za čas, ko javni uslužbenec dela ponoči.«

V Uradnem listu RS št. 80/18 je bil dne 7. 12. 2018 objavljen Aneks št. 12 h