Danes je 23.8.2019
Input:

Dodatek za manj ugodne delovne pogoje, ki niso upoštevani v vrednotenju delovnega mesta, naziva oziroma funkcije

31.1.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.13.9 Dodatek za manj ugodne delovne pogoje, ki niso upoštevani v vrednotenju delovnega mesta, naziva oziroma funkcije

Strokovna sodelavka

I. Opredelitev dodatka

Med dodatke, ki jih za zaposlene v javnem sektorju določa prvi odstavek 23. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (23. člen ZSPJS), sodi tudi dodatek za manj ugodne delovne pogoje, ki niso upoštevani v vrednotenju delovnega mesta, naziva oziroma funkcije.

ZSPJS v zvezi z dodatki za manj ugodne delovne pogoje določa:

»29. člen

(Dodatki za manj ugodne delovne pogoje)

(1) Dodatki za manj ugodne delovne pogoje pripadajo javnim uslužbencem le, če opravljajo delo v takih pogojih in manj ugodni delovni pogoji niso upoštevani v osnovni plači.

(2) Dodatki za manj ugodne delovne pogoje se za javne uslužbence določijo s kolektivno pogodbo za javni sektor.«

II. Dodatki za manj ugodne delovne pogoje po KPJS

Dodatke za manj ugodne delovne pogoje določa 38. člen KPJS, in sicer:

»38. člen

(dodatki za manj ugodne delovne pogoje)

Dodatki za manj ugodne delovne pogoje so:

Dodatek za izpostavljenost pri delu v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja pripada javnemu uslužbencu, ki občasno opravlja delo v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja. Višina dodatka znaša 1 € za vsako začeto uro dela v kontroliranem območja ionizirajočega sevanja.

Dodatek za izpostavljenost pri delu s citostatiki pripada javnemu uslužbencu, ki občasno opravlja delo s citostatiki in kontaminiranimi odpadki. Višina dodatka znaša:

- za pripravo, aplikacije citostatikov in nego 1€ za vsako začeto uro dela v teh