Danes je 23.7.2024

Input:

Dodatek za manj ugodne delovne pogoje, ki niso upoštevani v vrednotenju delovnega mesta, naziva oziroma funkcije

23.4.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

4.1.13.9 Dodatek za manj ugodne delovne pogoje, ki niso upoštevani v vrednotenju delovnega mesta, naziva oziroma funkcije

Strokovna sodelavka

I. Opredelitev dodatka

Med dodatke, ki jih za zaposlene v javnem sektorju določa prvi odstavek 23. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (23. člen ZSPJS), sodi tudi dodatek za manj ugodne delovne pogoje, ki niso upoštevani v vrednotenju delovnega mesta, naziva oziroma funkcije.

ZSPJS v zvezi z dodatki za manj ugodne delovne pogoje določa:

»29. člen

(Dodatki za manj ugodne delovne pogoje)

(1) Dodatki za manj ugodne delovne pogoje pripadajo javnim uslužbencem le, če opravljajo delo v takih pogojih in manj ugodni delovni pogoji niso upoštevani v osnovni plači.

(2) Dodatki za manj ugodne delovne pogoje se za javne uslužbence določijo s kolektivno pogodbo za javni sektor.«

II. Dodatki za manj ugodne delovne pogoje po KPJS

Dodatka za manj ugodne delovne pogoje, ki jih določa 38. člen, sta: