Danes je 24.9.2020

Input:

Dodatek za zaposlene v javnem zavodu pri delu z ranljivimi ciljnimi skupinami

16.9.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.09.2.3 Dodatek za zaposlene v javnem zavodu pri delu z ranljivimi ciljnimi skupinami

Breda Koren

Smo javni zavod za izobraževanje odraslih. Glavna dejavnost je 85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje in usposabljanje, dodatna dejavnost našega zavoda pa je tudi 88.109, 88.910, 88.999. V dodatnih dejavnostih poteka delo z ranljivimi ciljnimi skupinami, tudi z ev. motnjami vedenja in osebnosti (s čustveno vedenjskimi težavami). Ali so delavke upravičene do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve po Kolektivni pogodbi za javni sektor, aneks št. 3, 10. tč. – delo z osebami z motnjami vedenja in osebnosti (s čustveno vedenjskimi težavami) v višini 10% urne postavke osnove plače? Zadnji odstavek 10. tč. določa, da delovna mesta vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, na katerih javnemu uslužbencu pripada dodatek, s sklepom določi minister, pristojen za šolstvo. Zavod za