Danes je 16.5.2021

Input:

Dogovor o koriščenju neplačanega dopusta (vzorec)

22.9.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

1.49 Dogovor o koriščenju neplačanega dopusta (vzorec)

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Odprite vzorec v Wordu.

VZOREC – Dogovor o koriščenju neplačanega dopusta

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19, v nadaljevanju: ZDR-1), ________ ustrezno vstaviti, npr. naziv internega akta delodajalca /kolektivne pogodbe za dejavnost, ki delodajalca zavezuje _____________ ter na podlagi pogodbe o zaposlitvi, št. _____ ustrezno vstaviti morebitno številko pogodbe o zaposlitvi z dne ________ ustrezno datum pogodbe o zaposlitvi

sklepata:

_______________, ____________________________ navedba naziva in sedeža delodajalca

ki ga zastopa __________________, direktor,

(v nadaljevanju: delodajalec)

in

_____________ [vstavite ime in priimek delavca], rojen ___________ [vstavite datum rojstva delavca],

s stalnim prebivališčem