Danes je 29.5.2020

Input:

Določanje letnega dopusta zaposlenim v dejavnostih kulture

23.3.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

1.34 Določanje letnega dopusta zaposlenim v dejavnostih kulture

Strokovna sodelavka

- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1),

- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPK).

Minimalni letni dopust (159. člen ZDR-1)

Minimalni letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela delavec polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca.

Minimalni letni dopust v okviru štirih tednov znaša za delavca, katerega delovna obveznost je razporejena, npr. na pet delovne dni v tednu, 20 dni, za delavca, katerega delovna obveznost je razporejena, npr. na tri delovne dni v tednu, pa 12 dni.

Dodatni dnevi letnega dopusta (159. člen ZDR-1)

- do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta so upravičeni: starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in delavec, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke, ima pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta;

- do enega dodatnega dneva letnega dopusta je upravičen delavec za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti.

Na podlagi 185. člena ZDR-1 ima pravico do enega dodatnega dneva letnega dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti, tudi delavec, ki neguje in varuje otroka na podlagi veljavnega izvršilnega naslova, v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja in delavec-skrbnik za svojega varovanca, ki ga dejansko neguje in varuje.

Delavcu z najmanj 60-odstotno telesno okvaro, katerega minimalni letni dopust znaša 20 dni, se letni dopust poveča na 23 dni.

ZDR-1 v 160. členu določa, da se daljše trajanje letnega dopusta, kot je določeno v 159. členu, lahko določi s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Daljše trajanje letnega dopusta je za zaposlene v dejavnostih kulture določeno s KPK, ki v 38.