Danes je 9.12.2021

Input:

Donatorska pogodba, doniranje materiala: knjiženje in DDV

27.10.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.10.2.10 Donatorska pogodba, doniranje materiala: knjiženje in DDV

DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer; Fenja Borštnar

Občina bi sklenila donatorsko pogodbo, na podlagi katere bi donator doniral material in ne denarnih sredstev. Zanima nas, kako se takšna donacija pravilno knjiži v poslovnih knjigah? Prav tako prosimo za mnenje glede DDV. Podjetje bi namreč občini izstavilo račun za doniran material (z DDV) in obveznosti bi se zapirale na podlagi terjatev po donatorski pogodbi. Ali je sploh pravilno, da nam podjetje izstavi račun za material?

DDV vidik

Skladno s 1. točko prvega odstavka 3. člena ZDDV-1 so predmet DDV tudi dobave blaga, ki jih davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije za plačilo. Nadalje prvi odstavek 7. člena določa, da se za dobavo blaga, opravljeno za plačilo, šteje tudi uporaba blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca, za zasebne namene ali za zasebne namene njegovih zaposlenih, brezplačna odtujitev tega blaga ali kakršnakoli uporaba blaga za druge namene, kot za