Danes je 28.9.2020

Input:

eBol - Elektronski bolniški list

21.1.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.02.1.3 eBol – Elektronski bolniški list

Aleksandra Messner Šmid, mag. prav.

Skladno z določbo 137. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZDR-1) ima delavec pravico do nadomestila plače med drugim tudi zaradi nezmožnosti za delo, ki nastane bodisi zaradi bolezni ali poškodbe, neodvisne od dela bodisi zaradi poklicne bolezni ali poškodbe pri delu, sam način in ostala vprašanja, povezana z uresničevanjem te pravice, pa urejajo predpisi o zdravstvenem zavarovanju, zlasti Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZZVZZ) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi. Za obračun plače oziroma nadomestila plače in refundacijo nadomestila plače delavca v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja potrebuje delodajalec potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (t.i. bolniški list), s katerim delavec izkaže upravičeno začasno zadržanost z dela. Zdravniki bolniške liste trenutno (še) izdajajo v pisni obliki na predpisanem obrazcu, ki jih nato izročijo delavcem, le-ti pa svojemu delodajalcu. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) in Ministrstvo za javno upravo pa sta napovedala (opomba 1), da se bo dosedanji način izdaje pisnih bolniških listov na predpisanem obrazcu izvajal le še do 31. 1. 2020, s 1. 2. 2020 pa bo papirnati bolniški listi nadomestil elektronski bolniški list (v nadaljevanju: eBOL). Z novo ureditvijo naj bi se, kot je razvidno iz navedb na spletni strani SPOT (eVEM) (opomba 2), poenostavil postopek za vse subjekte, ki so kakorkoli povezani z vprašanjem bolniškega staleža delavca oziroma njegove začasne odsotnosti z dela ter njegovega nadomestila plače, torej tako za delodajalce kot tudi za same izvajalce zdravstvene dejavnosti in osebne zdravnike, delavce, Finančno upravo (FURS), Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in tudi za sam ZZZS.

Kakšne spremembe uvedba eBOL prinaša za delodajalce?

Postopek izdaje eBOL bo po novem potekal tako, da se bodo podatki, ki se nanašajo na bolniški stalež delavca, s strani pooblaščenega zaposlenca pri