Danes je 4.7.2020

Input:

FAQ glede izrabljanja letnih dopustov

27.5.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.06.1.7 FAQ glede izrabljanja letnih dopustov

mag. Brigita Rajšter Vranović

Kakšna so osnovna pravila glede izrabe letnega dopusta?

Osnovno pravilo glede izrabe letnega dopusta iz ZDR-1, ki ga uporablja večina delodajalcev v Sloveniji, tudi javni uslužbenci v državnih organih, javnih zavodih itd, delavci izrabijo letni dopust v več delih, pri čemer pa mora en del letnega dopusta t.i. »obvezni del letnega dopusta« v enkratnem neprekinjenem trajanju najmanj dva tedna izrabiti v istem koledarskem letu. V primeru, da ima delavec razporejen delovni čas na pet dni v tednu, to pomeni, da mora njegov obvezni letni dopust trajati skupaj najmanj 10 delovnih dni, lahko pa tudi več.

Delodajalec lahko zahteva od delavca, da planira izrabo najmanj dveh tednov letnega dopusta za tekoče koledarsko leto in delavec je dolžan do konca tekočega koledarskega leta tudi izrabiti najmanj dva tedna dopusta. Dolžnost delodajalca pa je, da delavcu zagotovi izrabo celotnega letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, zato mora delovni proces organizirati tako, da bo to svojo zakonsko obveznost lahko tudi izpolnil.

Načeloma velja, da lahko delavci v skladu z dogovorom z delodajalcem izrabijo letni dopust kadarkoli tekom koledarskega leta, vendar pa veljajo za določene dejavnosti tudi specifike. Npr. delavci zaposleni v vzgojnoizobraževalnih zavodih praviloma izrabijo večino letnega dopusta v času šolskih počitnic.

Do kdaj mora delavec izrabiti letni dopust?

Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna. Deljena izraba letnega dopusta je le možnost in ne obveznost, zato je mogoča tudi izraba letnega dopusta v enem delu.

Splošno pravilo je, da v kolikor delavec ne izrabi vsega letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, ga lahko v dogovoru z delodajalcem izrabi do 30. junija naslednjega leta. Večina delodajalcev ima