Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Fiskalno pravilo pri presežku prihodkov nad odhodki po denarnem toku

30.3.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

5.1.1 Fiskalno pravilo pri presežku prihodkov nad odhodki po denarnem toku

Evgenija Javornik, državna notranja revizorka

- Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP, Uradni list RS, št. 55/15),

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718),

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 – ZIPRS1819 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H)

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 13/18 ZJF-H)

V letu 2017 in za leto 2018 je področje najprej urejal ZIPRS1718 (77. člen; izračunavanje presežkov institucionalnih enot sektorja država).

Za leto 2018 področje urejal ZIPRS1819 (71. člen; izračunavanje presežkov institucionalnih enot sektorja država).

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah – ZJF-H (pomembne določbe v členih od 9.i do 9.o). Z dnem uveljavitve ZJF-H preneha veljati 71. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17).

Novosti so: določen je dan, na katerega institucionalne enote sektorja države izračunavajo presežke v skladu s 5. členom ZFisP, to je 31. 12. Dodano je izračunavanja teh presežkov za druge institucionalne enote sektorja država (nefinančne družbe pod javnim nadzorom – 6. točka v 9.i členu ZJF).

Pojasnila:

- Pojasnila o ugotovitvi presežkov pri posrednih uporabnikih, MF RS št: 410-119/2016/8, dne 13.2.2017,

Strokovna literatura:

- Revija IKS, maj 2017, avtor Mag. Milenka Čižman

Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP) ureja način in časovni okvir izvajanja načela srednjeročne uravnoteženosti prihodkov in izdatkov proračunov države brez zadolževanja.

ZFisP velja za načrtovanje in izvrševanje državnega proračuna, občinskih proračunov, zdravstvene in pokojninske blagajne.

ZFisP velja za enote, ki so po standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev, uvrščene v sektor S.13; te so naslednje:

- v podsektor centralne države so razvrščeni: 172 neposrednih uporabnikov državnega proračuna, 9 državnih skladov ter 374 drugih enot centralne države (15 javnih agencij, 334 javnih zavodov in 25 gospodarskih družb, ki delujejo na centralni ravni države);

- v podsektor lokalne države so razvrščeni: 1074 neposrednih uporabnikov proračunov občin (212 občin in 862 krajevnih skupnosti), 1 agencija, 40 organizacij širše lokalne skupnosti, 8 javnih skladov na lokalni ravni ter 1028 javnih zavodov in 20 gospodarskih družb, ki delujejo na lokalni ravni države;

- v podsektor skladi socialne varnosti so razvrščeni ZPIZ, ZZZS in Kapitalska družba (KAD).

ZFisP v 5. členu določa porabo presežkov proračunov:

»1. presežki, ki jih posamezna institucionalna enota sektorja država ustvari v posameznem letu, se zbirajo na ločenem računu,

2. če je institucionalna enota sektorja država zadolžena, se presežki

 
 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih