Danes je 5.4.2020
Input:

Informacija o Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)

30.3.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

1.27 Informacija o Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)

Breda Koren

Dne 28. marca 2020 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (v nadaljnjem besedilu: ZIUPPP).

Kot izhaja iz ZIUPPP, je ta sprejet zaradi izbruha okužb z virusom SARS-CoV-2, ki se širi tudi na območje držav Evropske unije, vključno z Republiko Slovenijo in z namenom, da se ublažijo posledice v gospodarstvu in zaščiti položaj zaposlenih.

Tako je namen ZIUPPP prispevati k ohranitvi delovnih mest v podjetjih, ki poslujejo v prizadetih panogah, in sicer z ukrepom delnega povračila izplačanih nadomestil plače delavcem pri delodajalcih, ki delavcem začasno ne morejo zagotavljati dela ter izpolnjujejo pogoje iz ZIUPPP. Ob tem se ureja tudi povračilo nadomestil plače delavcem, ki zaradi odrejene karantene zaradi virusa v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni, ne morejo opravljati dela. Sredstva za povračilo nadomestil plače se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.

V ZIUPPP je urejen tudi odlog plačila prispevkov samozaposlim osebam, in sicer za mesec april, maj in junij 2020.

Pravica do delnega povračila izplačanih nadomestil plače

Na podlagi ZIUPPP ima pravico do delnega povračila izplačanih nadomestil plače delavcem na začasnem čakanju na delo gospodarska družba, ustanovljena po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, zadruga ali fizična oseba, ki zaposluje delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja. Vsi drugi delodajalci do povračila niso upravičeni.

Do delnega povračila nadomestila plače pa ni upravičen delodajalec, ki je davčni dolžnik, neplačnik plač in prispevkov za socialno varnost, kršitelj delovnopravne zakonodaje ali nad katerim je bil uveden postopek insolventnosti.

Delodajalec bo delavca napotil na začasno čakanje na delo s pisnim obvestilom delavcu o napotitvi na začasno čakanje na delo, v obvestilu pa bo delodajalec določil čas začasnega čakanja na delo, možnosti in način poziva delavcu, da se predčasno vrne na delo, ter nadomestilo plače.

Čas in način delnega povračila izplačanih nadomestil plače

Obdobje začasnega čakanja na delo lahko traja največ tri mesece. Delavec v času napotitve ohrani vse