Danes je 5.3.2021

Input:

Informacija o Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)

7.4.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

1.27 Informacija o Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)

Breda Koren

Dne 28. marca 2020 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (v nadaljnjem besedilu: ZIUPPP).

Dne 2. aprila 2020 je bil sprejet nov zakon, in sicer Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP), ki spreminja ZIUPPP tako, da dodaja odlog plačila prispevkov tudi za kmete na enak način, kot to velja za samozaposlene. ZIUZEOP bo v Uradnem listu Republike Slovenije predvidoma objavljen 10. aprila 2020, veljati pa bo začel naslednji dan po objavi.

Opozoriti je treba, da ZIUZEOP določa začasne ukrepe za omilitev epidemije, ki so drugačni, kot jih na področju dela in plačevanja prispevkov določa ZIUPPP. Začasni ukrepi, določeni z ZIUZEOP, veljajo tudi za nazaj, in sicer od 13. marca 2020 do 31. maja 2020. Če epidemija do 15. maja 2020 ne bo preklicana, se ti ukrepi podaljšajo še za 30 dni.

Pri tem je treba izpostaviti, da se za čas trajanja začasnih ukrepov na podlagi ZIUZEOP, določbe ZIUPPP glede delnega povračila izplačanih nadomestil plač delavcem na začasnem čakanju na delo, ne uporabljajo.

Splošno o ZIUPPP

ZIUPPP je bil sprejet zaradi izbruha okužb z virusom SARS-CoV-2, ki se širi tudi na območje držav Evropske unije, vključno z Republiko Slovenijo in z namenom, da se ublažijo posledice v gospodarstvu in zaščiti položaj zaposlenih.

Tako je namen ZIUPPP prispevati k ohranitvi delovnih mest v podjetjih, ki poslujejo v prizadetih panogah, in sicer z ukrepom delnega povračila izplačanih nadomestil plače delavcem pri delodajalcih, ki delavcem začasno ne morejo zagotavljati dela ter izpolnjujejo pogoje iz ZIUPPP. Ob tem se ureja tudi povračilo nadomestil plače delavcem, ki zaradi odrejene karantene zaradi virusa v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni, ne morejo opravljati dela. Sredstva za povračilo nadomestil plače se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.

V ZIUPPP je urejen tudi odlog plačila prispevkov samozaposlim osebam, in sicer za mesec april, maj in junij 2020.

Pravica do delnega povračila izplačanih nadomestil plače

Kot je bilo uvodoma izpostavljeno, se za čas trajanja začasnih ukrepov na podlagi ZIUZEOP določbe ZIUPPP glede te pravice do povračila ne uporabljajo.

Glede na to se vloge za povračilo nadomestila plače zaposlenim, napotenim na začasno čakanje na delo, oddane na Zavod za zaposlovanje RS na podlagi ZIUPPP do uveljavitve ZIUZEOP, torej vse vloge od 28. marca 2020 naprej, avtomatično obravnavajo po določbah ZIUZEOP.

Na podlagi ZIUPPP ima pravico do delnega povračila izplačanih nadomestil plače delavcem na začasnem čakanju na delo gospodarska družba, ustanovljena po zakonu, ki