Danes je 28.10.2021

Input:

Investicije v zgradbo, ki povečuje nabavno vrednost, gradnja prizidka k obstoječemu objektu (primer)

18.10.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

4.3.2.4.8 Investicije v zgradbo, ki povečuje nabavno vrednost, gradnja prizidka k obstoječemu objektu (primer)

Fenja Borštnar

Pravne podlage za računovodstvo za kasnejša vlaganja v nepremičnine pri določenem uporabniku EKN tukaj.

Določen uporabnik EKN ima zgradbo. Nabavna vrednost zgradbe ob pripoznanju je znašala skupaj 320.000 evrov. Pričakovana doba uporabe zgradbe je 33,33 let. Letna amortizacijska stopnja znaša 3%. Določen uporabnik EKN se odloči za gradnjo prizidka k zgradbi. Uporabnik ni zavezan za obračun DDV. Na koncu 20. leta je prizidek usposobljen za uporabo. Višina investicije znaša skupaj z 22% DDV 80.000 evrov.

Gre za vlaganje v opredmeteno osnovno sredstvo, ki ima naravo investicije. Ker gre za pridobitev dodatne uporabne površine v zgradbi, določen uporabnik EKN pripozna povečanje nabavne vrednosti zgradbe.

Stanje pred investicijo

Besedilo  Konto  Debet (breme)  Kredit (dobro)