Danes je 9.12.2021

Input:

Investicije v zgradbo, ki zmanjšuje popravek nabavne vrednosti, zamenjava oken na zgradbi (primer)

4.10.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

4.3.2.4.7 Investicije v zgradbo, ki zmanjšuje popravek nabavne vrednosti, zamenjava oken na zgradbi (primer)

Fenja Borštnar

Pravne podlage za računovodstvo za kasnejša vlaganja v nepremičnine pri določenem uporabniku EKN tukaj.

Določen uporabnik EKN ima zgradbo. Nabavna vrednost zgradbe ob pripoznanju je znašala skupaj 155.000 evrov.

Pričakovana doba uporaba zgradbe je 40 let. Letna amortizacijska stopnja znaša 2,50%.

Po 30. letih se določen uporabnik EKN odloči za zamenjavo oken na zgradbi. Uporabnik ni zavezan za obračun DDV.

Na koncu 30. leta določen uporabnik EKN naredi investicijo – zamenjavo oken na zgradbi. Višina investicije znaša 20.000 evrov, skupaj z 22% DDV.

Gre za vlaganje v opredmeteno osnovno sredstvo, ki ima naravo investicije. Investicija povečuje dobo