Danes je 31.7.2021

Input:

Izjava za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela za javne uslužbence od 1.6.2021 dalje (vzorec)

2.7.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

16.20 Izjava za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela za javne uslužbence od 1.6.2021 dalje (vzorec)

Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor

ZA ZAPOSLENE V JAVNEM SEKTORJU NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (dopolnitev 2. 7. 2021)

Izjava za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela od 1.6.2021 dalje za zaposlene v javnem sektorju na področju vzgoje in izobraževanja (dopolnitev 2. 7. 2021)

Vzorec

Odprite vzorec v Wordu.

Izjava za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela od 1.6.2021 dalje za zaposlene v javnem sektorju na področju vzgoje in izobraževanja (dopolnitev 2.7.2021)

Na podlagi Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 (Uradni list št. 88/2021) ter Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list št. 88/2021),

zaposleni/a (ime in priimek): _________________________________,

na delovnem mestu (šifra in naziv delovnega mesta)_____________________________,

podajam naslednje