Danes je 26.8.2019
Input:

Izplačila ur učiteljem

9.5.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.05.2.9 Izplačila ur učiteljem

Strokovna sodelavka

Ali lahko učiteljem, ki so izvedli deset ur plavalnega tečaja Zlati sonček za prvošolce, opravljene ure izplačamo ali si jih naj učitelji pišejo v III. steber? Ta tečaj je nudenje nadstandarda in ne spada v delovni čas učiteljev.

Vsebino vzgojno-izobraževalnega dela učitelja določa 119. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) in obsega:

- učno obveznost,

- pripravo na pouk (sprotno vsebinsko in metodično pripravo in pripravo didaktičnih pripomočkov),

- popravljanje in ocenjevanje izdelkov,

- drugo delo, potrebno za uresničitev izobraževalnega programa (sodelovanje s starši, sodelovanje v strokovnih organih šole, opravljanje nalog razrednika, organizirano strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, zbiranje in obdelavo podatkov v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega in drugega dela, mentorstvo učencem,