Danes je 17.4.2021

Input:

Izračun odpravnin (pridobitev pravice do starostne pokojnine po PKP7)

24.2.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.02.2.8 Izračun odpravnin (pridobitev pravice do starostne pokojnine po PKP7)

Vanja Mavri

Prosimo vas za navedbo ustrezne pravne podlage ter primer izračunov odpravnin, skladno z določbami PKP7 (upokojevanje) za zaposlene v javnem zavodu, posrednem proračunskem uporabniku, kjer velja Kolektivna pogodba za kulturno dejavnost. Katera pravna podlaga velja v tem primeru za izračun odpravnine, kako se določi osnova ter kolikšen % slednje se obračuna, ali so omejitve višine odpravnine in kolikšne, ali je treba plačati prispevke in dohodnino,in če da, od katerega zneska (meje) dalje? Prosimo vas tudi za vrsto oznake poročanja FURS (REK) in UJP (ISPAP) ter za izračun omenjenih odpravnin dveh primerov:
1. zaposleni je pri nas vseh 40 let in ima zadnje tri (bruto I) plače za 174 ur/mes:
10 / 2020 v višini 3.297,74 EUR
11 / 2020 v višini 3.169,12 EUR in
12 / 2020 v višini 2.911,89 EUR (manjša zaradi bolniškega nadomestila)
-------------------------------------------------------
2. zaposleni ima celotno delovno dobo 40 let, od tega je pri nas 23 let zaposlen vseskozi s polovičnim del. časom za opravljeno redno delo ter za drugo polovico delovnega časa, za kar mu obračunamo invalidnino, ki jo prejmemo refundiramo od ZPIZ (vsi trije zneski zajemajo celo plačo za 174 ur, od tega polovico za redno delo in polovico invalidnina)
10 / 2020 2.787,58 EUR
11 / 2020 2.787,58 EUR in
12 / 2020 2.886,42 EUR.

  1. Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu po ZIUPOPDVE

Na podlagi 21. člena Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 - ZIUPOPDVE), ki je začel veljati 31. 12. 2020, lahko delodajalec delavcu, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s prvim in četrtim odstavkom 27. člena Zakona