Danes je 3.6.2020

Input:

Izredni dopust zaradi elementarne nesreče na domu

23.5.2014, , Vir: Verlag Dashöfer

Imamo vprašanje glede odobritve izrednega dopusta delavcu v skladu z drugo alinejo 50. člena KP JS (Odsotnost z dela za nadomestilo plače), ki navaja upravičenost do izrednega dopusta zaradi elementarnih nesreč. Delavka iz našega vrtca je imela v hiši, v kateri stanuje, požar manjših razsežnosti, zaradi katerega ni ogroženo domovanje v tej hiši. Zanima nas, ali sodi požar med elementarne nesreče in ali je delodajalec delavcu dolžan odobri izredni dopust ter koliko dni?

     Pravico do plačane odsotnosti z dela kot splošni predpis s področja delovnih razmerij ureja Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 in 78/2013-popr.; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1). Po 165. členu ZDR-1 ima delavec pravico do plačane odsotnosti z dela do skupaj največ sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi osebnih okoliščin oziroma do plačne odsotnosti z dela najmanj en delovni dan za primer:

  • lastne poroke,

  • smrti zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrti otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja,

  • smrti staršev - oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša,