Danes je 5.7.2020

Input:

Izvedba dokazov v upravnem postopku

27.5.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.06.1.5 Izvedba dokazov v upravnem postopku

odvetnica Maja Prebil, odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o.

Organ, ki odloča v upravnem postopku, izda odločbo na podlagi dejstev, ki se ugotovijo z dokazi. Kot dokaz se uporabi vse, kar je primerno za ugotavljanje stanja zadeve in kar ustreza posameznemu primeru, zlasti pa: listine, priče, izjave strank, izvedenci in ogledi. Namen in cilj dokazovanja je prepričati uradno osebo pristojnega organa o resničnosti teh dejstev in okoliščin (opomba 1). Dokazujejo se le tista dejstva, ki so za odločitev pomembna in so sporna oziroma niso ugotovljena. Ni treba dokazovati splošno znanih dejstev, zakonitih domnev, organu znanih dejstev in vsebine prava (pravnih pravil). Če ne gre za splošno znana dejstva, mora stranka za svoje navedbe predlagati dokaze in jih, če je mogoče, predložiti. Če stranka sama tega ne stori, zahteva to od nje uradna oseba, ki vodi postopek (opomba 2).

Izvedba dokazov

Dokazovanje za odločitev pomembnih dejstev se opravi z dokaznimi sredstvi ali dokazili. Kot dokazilo oziroma dokaz se uporabi vse, kar je primerno za ugotavljanje stanja stvari in kar ustreza posameznemu primeru. Uradna oseba, ki vodi postopek, lahko med postopkom ves čas ugotavlja dejansko stanje in izvaja dokaze o vseh dejstvih, pomembnih za izdajo odločbe, tudi o tistih, ki v postopku še niso bila navedena. Poleg tega pa mora uradna oseba izvesti dokaze, ki jih predlaga stranka, če je predlog za izvedbo dokaza ustrezno obrazložen in je dokaz pomemben za ugotavljanje stanja