Danes je 16.7.2020

Input:

Javni zavodi: Izkazovanje terjatev in obveznosti iz naslova usposabljanja in preizkusa strokovne usposobljenosti skladno z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

27.6.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.07.1.3 Javni zavodi: Izkazovanje terjatev in obveznosti iz naslova usposabljanja in preizkusa strokovne usposobljenosti skladno z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

Peter Kocjančič in Gordana Gliha

Javnopravne osebe, kamor kot proračunski uporabniki sodijo tudi javni zavodi, morajo skrbeti za ohranjanje, materialno varnost, celovitost in urejenost dokumentarnega gradiva, ki ga prejemajo ali nastaja pri njihovem delu, dokler ni iz tega gradiva odbrano arhivsko gradivo. Uslužbenci javnih zavodov, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom ter opravljajo dela, povezana s hrambo gradiva v digitalni obliki ter spremljevalnih storitev, morajo imeti opravljen preizkus strokovne usposobljenosti pri pristojnem arhivu. Navedeno predpisuje Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Takšen opravljen preizkus strokovne usposobljenosti velja na celotnem območju Republike Slovenije. Strokovna usposobljenost za delo z dokumentarnim gradivom se izkazuje s potrdilom o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti ter potrdili o dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti. Pristojni arhivi (tj. Arhiv Republike Slovenije kot