Danes je 17.10.2019
Input:

Jubilejna nagrada javni sektor

14.6.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

1.4 Jubilejna nagrada javni sektor

Strokovna sodelavka

VSA POJASNILA JUBILJENA NAGRADA JAVNI SEKTOR SO DOSTOPNA NA PORTALU SEJA. Katera pojasnila so bila objavljena na spletnih straneh državnih organov in katera so še vedno dostopna pri njih?

Na spletnih straneh ministrstev je objavljenih več pojasnil, ki se nanašajo na temo jubilejna nagrada javni sektor.

Tabela: Pojasnila Jubilejna nagrada javni sektor

Tematika pojasnila Datum Izdajatelj Številka pojasnila (s preklikom na portal Javni sektor SEJA) Objava dostopa do pojasnila na spletni strani državnih organov na dan 6. 6. 2019 Povzetek 
Splošno  14. 8. 2012  MPJS  1000-630/2012/2 MP (ni dostopna na spletni strani MJU pod Uslužbenski sistem / Mnenja)  To, da je javni uslužbenec že prejel jubilejno nagrado v skladu s prej veljavnimi predpisi, ne omejuje izplačila jubilejne nagrade v skladu z novimi pogoji, ki jih določa ZUJF in na njegovi podlagi sprejeti aneksi h KP  
Splošno  14. 5. 2015  MJU  100-605/2015/2 MJU pod Uslužbenski sistem / Mnenja  Če zadnji dan v mesecu javni uslužbenec izpolni pogoj za jubilejno nagrado, jo prejme ob izplačilu plače v naslednjem mesecu (npr. čez 5 dni).  
Splošno  12. 7. 2012  MPJU  007-1130/2012/2 MJU pod Uslužbenski sistem / Mnenja  Če je jubilej nastal pred začetkom uporabe ZUJF in aneksov h KP, ni bilo pravne podlage za izpolnitev pogojev za pridobitev jubilejne nagrade za delovno dobo v javnem sektorju.