Danes je 26.1.2022

Input:

Jubilejna nagrada

15.2.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

1.8 Jubilejna nagrada

Strokovna sodelavka

Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 80/18)

V skladu z aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, ki veljajo za delodajalce javnega sektorja (objavljeni v Uradnem listu RS, št. 80/18), pripada javnim uslužbencem jubilejna nagrada za 10, 20, 30 in 40 let delovne dobe v javnem sektorju, pri čemer se za delovno dobo v javnem sektorju šteje delovna doba, ki jo je javni uslužbenec izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju.

Kot delodajalec v javnem sektorju se v skladu s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji za potrebe ugotavljanja izpolnjevanja pogoja za pridobitev pravice do jubilejne nagrade šteje:

1. delodajalec v javnem sektorju, kot ga opredeljujeta zakon, ki ureja javne uslužbence, in zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, od 13. 7. 2002