Danes je 21.6.2021

Input:

Kako davčno obravnavamo spletne tečaje, usposabljanja in izobraževanja?

20.11.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.11.2.9 Kako davčno obravnavamo spletne tečaje, usposabljanja in izobraževanja?

DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer

Davčni zavezanec iz Italije nam je izstavil račun za:

  • kotizacijo za konferenco, ki bo potekala on-line

  • dodaten kasnejši (po-konferenčni) dostop do on-line knjižnice z literaturo.

Na računu je za obe storitvi navedel klavzulo Reverse Charge (z obrazložitvijo, da gre prinavedeni konferenci za virtualno udeležbo). Ali je dobavitelj v obeh primerih ravnal pravilno oz. ali je on-line konferenca elektronsko opravljena storitev in s tem obdavčena v državi prejemnika storitve (v našem primeru Slovenija)? Kako obravnavamo on-line tečaje, usposabljanja in izobraževanja?

Skladno s prvim odstavkom 7. člena Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: Izvedbena uredba o DDV) »elektronsko opravljene storitve« iz Direktive 2006/112/ES vključujejo storitve, ki se opravljajo s pomočjo medmrežja ali elektronskega omrežja in katerih lastnosti omogočajo, da se v veliki meri opravljajo avtomatizirano in z minimalnim človeškim posredovanjem in v odsotnosti informacijske tehnologije ne bi mogle obstajati. Med slednje se skladno s 5a. točko Priloge I k Izvedbeni uredbi o DDV uvršča tudi avtomatizirano učenje na daljavo, ki je odvisno od