Danes je 20.10.2020

Input:

Kazalo primerov knjiženja za javni sektor

14.10.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

1.3 Kazalo primerov knjiženja za javni sektor

Kolektiv avtorjev

Dolgoročna sredstva

Opredmetena in neopredmetena sredstva

Vrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev ob pridobitvi

Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve za javne zavode

Redni odpis oziroma obračun amortizacije

Evidentiranje osnovnih sredstev, ki se ne uporabljajo trajno

Naknadno