Danes je 17.10.2019
Input:

Kilometrina za izobraževanje oziroma usposabljanja in izpopolnjevanje

28.6.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

1.6 Kilometrina za izobraževanje oziroma usposabljanja in izpopolnjevanje

Breda Koren

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) v 9. členu ZJU določa, da javni uslužbenec izvršuje javne naloge strokovno, vestno in pravočasno. Pri svojem delu ravna po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposablja in izpopolnjuje, pri čemer pogoje za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.

Javnega uslužbenca lahko delodajalec napoti, da se udeleži izobraževanja oziroma izpopolnjevanja ali usposabljanja, na primer seminarja, izven kraja dela. Če se javni uslužbenec udeleži izobraževanja z lastnim avtomobilom, mu pripada povračilo stroškov v obliki kilometrine. Udeležba na izobraževanju se namreč obravnava kot službena pot.

V nadaljevanju bo obravnavano povračilo in obračun kilometrine za službeno pot v državi, kar je urejeno v Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/12; v