Danes je 5.8.2020

Input:

Knjiženje investicijskega vlaganja na podlagi tripartitne pogodbe

17.7.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.07.2.9 Knjiženje investicijskega vlaganja na podlagi tripartitne pogodbe

Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor

Kot javni zavod (A) smo v preteklosti v upravljanje od občine ustanoviteljice (U) prejeli zgradbo, v kateri opravljamo glavno dejavnost. Na podlagi tripartitne pogodbe smo en prostor oddali v najem nekemu drugemu proračunskemu uporabniku (B).

Sedaj smo izvedli investicijsko vlaganje v to zgradbo (celotna