Danes je 5.4.2020
Input:

Knjiženje počitniške hiške

18.3.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.03.2.12 Knjiženje počitniške hiške

Fenja Borštnar

V letu 2020 smo prodali počitniško hišico z opremo v višini 35.000 evrov. Vrednost hišice je ocenjena na 32.000 evrov, vrednost opreme pa na 3.000 evrov. Davek od prodaje nepremičnin v višini 2 % bomo plačali mi. Vrednost hišice ob nakupu je bila 43.049,51 evrov. Hišica je v celoti amortizirana. Stroški amortizacije so se knjižili v breme sklada. Počitniško hišico vodimo pod tržno dejavnost. Ali smo dolžni izdati račun za prodajo in od vrednosti opreme obračunati davek ali je lahko podlaga za knjiženje podpisana pogodba? Prosim za ponazoritev knjiženja.

Kot verodostojna knjigovodska listina se šteje vsaka listina (torej tudi pogodba), ki ima vse sestavine, ki jih zahteva zakonodaja. Pravila skrbnega računovodenja določajo naslednjo vsebino listine:

a) identifikacijsko