Danes je 28.10.2021

Input:

Knjiženje poslovnih dogodkov vezanih na epidemijo COVID-19 za posredne proračunske uporabnike - javne zavode

16.7.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

4.6.4.1 Knjiženje poslovnih dogodkov vezanih na epidemijo COVID-19 za posredne proračunske uporabnike - javne zavode

Polona Gostan

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju: ZIUZEOP, Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) opredeljuje vrsto ukrepov, ki za vse organizacije prejemnice pomenijo dovoljeno državno pomoč ob izpolnjevanju pogojev navedenih v zakonu.

Glede na pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15 - računovodsko izkazovanje državnih pomoči zaradi COVID-19 (Uradni list RS 955/2020) – pojasnilo 1 k SRS15, so državna podpora zneski, ki jih dobi organizacija od države ali lokalne skupnosti neposredno iz proračuna, prek organov države ali lokalne skupnosti oziroma prek drugih uporabnikov proračunskih sredstev za določene namene. Državna podpora se včasih imenuje tudi dotacija oziroma subvencija. Državna podpora se pripozna, če obstaja sprejemljivo zagotovilo, da je organizacija izpolnila pogoje zanjo in da bo državna podpora tudi prejeta.

Pojasnilo 1 k SRS15 še določa, da morajo organizacije, ki bodo na podlagi ZIUZEOP ali katerega drugega zakona ali predpisa pridobile kakršnokoli državno podporo od države ali lokalne skupnosti neposredno iz proračuna, prek organov države ali lokalne skupnosti oziroma prek drugih uporabnikov proračunskih sredstev za zajezitev ali odpravo posledic epidemije COVID-19, tako prejeto državno podporo izkazovati med drugimi poslovnimi prihodki v okviru skupne kontov 76 - Poslovni prihodki.

Pojasnilo dostopno za naročnike on-line priročnika Praktični vodič po računovodstvu za negospodarstvo tukaj.

Pojasnilo dostopno za naročnike portala SEJA tukaj.

Pravila SRS2016 in 2019 morajo upoštevati tudi javni