Danes je 13.7.2020

Input:

Knjiženje sredstev šolskega sklada

26.11.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.12.1.5 Knjiženje sredstev šolskega sklada

Gordana Gliha, Peter Kocjančič

Vzgojno izobraževalni javni zavodi lahko skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) ustanovijo šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. Šolski sklad se polni s prostovoljnimi prispevki staršev ali donatorjev, zapuščin in drugih virov.

Vzgojno-izobraževalni zavod sredstva šolskega sklada vodi na podračunu javnega zavoda. V ta namen javnemu zavodu ni treba odpreti ločenega podračuna pri UJP, saj 8. člen Odredbe o vzpostavitvi sistemov enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 54/02) določa, da imajo posredni proračunski uporabniki praviloma odprt zgolj en podračun. Ločeno izkazovanje sredstev šolskega sklada se namreč lahko zagotovi tudi znotraj poslovnih knjig (primer: na podlagi ločenega stroškovnega mesta). Prav tako se za šolski sklad ne sme