Danes je 28.9.2020

Input:

Koriščenje letnega dopusta v času trajanja karantene epidemije Koronavirusa

19.3.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

3.44 Koriščenje letnega dopusta v času trajanja karantene epidemije Koronavirusa

Strokovna sodelavka

Vezano na izredno stanje, ki je v državi zaradi koronavirusa nekaj vprašanj in odgovorov glede ureditve dela oz. statusa tistih delavcev, ki dela ne bodo mogli opravljati doma (kot. vzgojitelj v dijaškem domu, knjižničarka, receptor, ipd.):

1. Kaj v primeru, če imajo zgoraj našteti delavci na voljo letni dopust (mogoče še kakšen dan starega in ves novi), pa se ne strinjajo s tem, da bi ga sedaj, ko so šolske ustanove zaprte koristili. Za prvi teden jim lahko direktor odredi koriščenje 5 dni izrednega dopusta po 50. členu KPVIZ, kaj pa naj potem? Koriščenja letnega dopusta kot delodajalec ne moremo enostransko odrediti. Kolektivni dopust pa to tudi ne bo, ker bomo urejali statuse zgolj za posamezne delavce. V šolstvu je pač tako, da vsi zaposleni izrabo letnega dopusta planirajo v času počitnic. V kolikor bi se načeloma strinjali z izrabo le-tega sedaj, bodo pa, zaradi narave dela, med poletjem »brez dela«.

2. Za uporabo instituta prerazporeditev delovnega časa za določeno obdobje na kasnejše obdobje v okviru referenčnega obdobja, morajo biti izpolnjeni določeni pogoji oz. mora biti ta opcija odprta s Pogodbo o zaposlitvi. Zaposlenih na šoli imajo enakomerno razporejen delovni čas(40 ur na teden, enoizmensko), zato o tem v PZ ni nikjer nič posebej napisanega ali opredeljenega. V PZ imamo edino vključeno splošno določbo: “Za vsa vprašanja iz delovnega razmerja, ki niso urejena s to pogodbo, se kot njen sestavni del uporabljajo določbe zakona, kolektivnih pogodb oz. splošnih aktov delodajalca, s katerimi je delno določena vsebina pogodbe o zaposlitvi. “ Ali je ta podlaga dovolj, da lahko delavcem odredimo neenakomerno razporeditev delovnega