Danes je 24.7.2024

Input:

Letno poročilo 2015 za javni sektor

14.12.2015, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:00:33

Poglavja

Letno poročilo za leto 2015 za javni sektor bo potrebno oddati do konca februarja, natančneje do 29. 2. 2016, saj je naslednje leto prestopno.

Majda Gominšek predstavlja  najpomembnjše zadeve, ki jih morate vedeti in upoštevati pri izdelavi letnega poročila. Najprej predavateljica na kratko omeni pravne podlage za letno poročlo, nato pa prestavi poslovno poročilo ter poudari, na kaj je poslovno poročilo razdeljeno in čemur mora vodstvo nameniti poseben poudarek v poslovnem poročilu.

Nadaljuje s podrobnejšo razlago glede računovodskega poročila: od tega, kaj mora vsebovati, katera razkritja oziroma pojasnila mora vsebovati, omeni pa tudi finančni vidik odpisa dolga po  Zakonu o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov in obrazloži, kako je glede posameznih izkazov.

Omenjen in predstavljen je tudi davčni obračun, kot tudi davčni vidik razmejitve javna-tržna dejavnost oziroma nepridobitna - pridobitna dejavnost. Čisto na koncu si predavateljica vzame čas za vprašanja udeležencev in poda odgovore in pojasnila na vsa vprašanja, ki so bila zastavljena.

 

Kazalo vsebine:

  • Zakonske podlage
  • Poslovno poročilo
  • Računovodsko poročilo
  • Davčni obračun
  • Davčni vidik razmejitve javna-tržna dejavnost oz. nepridobitna-pridobitna dejavnost
  • Vprašanja in odgovori

 

Predavatelj:

Majda Gominšek, finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Za založbo Verlag Dashöfer izvaja strokovne seminarje, spletne klepetalnice in video seminarje ter odgovarja na vprašanja naročnikov.

LEPOZAJASE.pdf 0.61 MB