Danes je 22.2.2020
Input:

Menice in zavarovanja posojil proračunskih uporabnikov

27.1.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

4.8.1 Menice in zavarovanja posojil proračunskih uporabnikov

Gordana Gliha, Peter Kocjančič

Menica se obravnava kot vrednostni papir, ki lahko v poslovanju služi različnim namenom. Proračunski uporabniki menico uporabljajo predvsem kot sredstvo namenjeno zavarovanju. Proračunski uporabnik lahko menico bodisi prejme ali izda. Menico prejme v primeru, ko proračunski uporabnik prejme zavarovanje, npr. s strani izvajalca za izvedbo investicije, s strani dobavitelja za dobavo blaga, … Lahko bi rekli, da v teh primerih proračunski uporabnik s prejemom menice prejme garancijo, ki zanj pomeni terjatev do izdajatelja menice. Proračunski uporabnik menico izstavi v primeru zavarovanja najetega kredita, v primeru danih poroštev... Pri zadolževanju občin, občine izdajajo menice za kredite npr. Eko sklada. To pomeni, da proračunski uporabnik z izdajo menice jamči, da bo svoje kreditne obveznosti poravnal. Ker občina