Danes je 2.6.2020

Input:

Načelo uravnoteženosti spolov postalo zavezujoče za organe lokalnih skupnosti

25.10.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.11.1.2 Načelo uravnoteženosti spolov postalo zavezujoče za organe lokalnih skupnosti

Prof. dr. Andreja Primec, Ekonomsko-poslovna fakulteta UM

Konec septembra je Državni zbor sprejel novelo Zakona o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM-A, Uradni list RS, št. 59/19). ZEMŽM je bil sicer v slovenski pravni red uveden leta 2002 kot krovni zakon za izboljšanje položaja žensk in ustvarjanje enakih možnosti spolov na posameznih področjih družbenega življenja.

Enakost žensk in moških je vrednota sodobne družbe. Je izraz demokratičnosti državne ureditve, saj prebivalstvo sestavljata oba spola in je prav, da sta tudi oba udeležena na vseh področjih javnega in zasebnega življenja, vključno v procesih odločanja na politični in gospodarski ravni. V nasprotnem primeru nastopi tveganje, da v