Danes je 19.9.2020

Input:

Nadomestilo plače zaradi odrejene karantene

6.8.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.08.1.2 Nadomestilo plače zaradi odrejene karantene

Breda Koren

Od 11. julija 2020 velja Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS, št. 98/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUPDV), ki ureja tudi začasne ukrepe na področju nadomestil plač delavcem. Začasni ukrep glede nadomestila plače zaposlenim zaradi odrejene karantene velja do 30. septembra 2020.

Vsi delavci, ne glede na to, če so zaposleni v javnem ali zasebnem sektorju, so v zakonsko določenih primerih upravičeni do nadomestila plače za čas odrejene karantene. Ob siceršnji enaki obravnavi vseh delavcev in delodajalcev, je v ZIUPDV določena še posebnost, ki velja zgolj za javne uslužbence in se nanaša na situacije, ko je javnemu uslužbencu odrejena karantena zaradi izvajanja delovnih nalog v tujini.

Pogoji za nadomestilo plače zaradi odrejene karantene

Delavec je upravičen do nadomestila plače, če mu je odrejena karantena, delodajalec pa delavcu ne more organizirati dela na domu. Pravica do nadomestila in višina nadomestila sta odvisni od razloga za karanteno.

Razlogi za karanteno in višina nadomestila

  1. Delavec ima pravico do nadomestila plače v višini 80 % osnove iz sedmega odstavka 137. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), če:
    • se odpravi v državo, ki je bila v času odhoda na zelenem ali rumenem seznamu in mu je ob prehodu meje v RS odrejena karantena, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu ali

    • mu je bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo, pri čemer do stika ni prišlo med opravljanjem dela za delodajalca, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu.

  2. Delavec ima pravico do nadomestila plače, ki bi jo prejel, če bi delal:
    • če mu je bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za