Danes je 22.10.2020

Input:

Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev

23.9.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.09.2.7 Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev

Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek

Z MIZŠ smo prejeli določbo (spodaj navedena) za izplačilo nadomestila za uporabo lastnih sredstev. Ali se to izplačuje pod J34 – Nadom. za up. last. sred. – neobd. ali je pod J35 – Nadom. za up. last. sred. – obdav. Kako se to kontira?

»DOLOČBA
Zaradi izvajanja prvega odstavka 70. člena in na podlagi 169. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19) ter odredbe št. …. z dne ….


določam


delavcem, ki jim je bilo z odredbo, št. ……z dne ….odrejeno delo na domu, nadomestilo za uporabo lastnih sredstev v višini neto 2.00 EUR na dan, ki se obračuna mesečno, glede na število delovnih dni, ki jih je delavec opravil na domu.
Nadomestilo za uporabo