Danes je 9.8.2020

Input:

Nakup zemljišča in gradnja poslovne zgradbe, vrednotene po modelu nabavne vrednosti pri drugem uporabniku EKN - (primer)

5.12.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

4.3.2.1.2 Nakup zemljišča in gradnja poslovne zgradbe, vrednotene po modelu nabavne vrednosti pri drugem uporabniku EKN – (primer)

Fenja Borštnar

Drugi uporabnik kupi zemljišče (Z) od fizične osebe za 80.000,00 evrov. Davek na promet nepremičnin, v višini 2% od nakupne vrednosti, plačata kupec in prodajalec – vsak polovico.

Na zemljišču bodo zgradili stavbo, ki jo bodo uporabljali v poslovne namene.

Stroški pridobitve gradbene dokumentacije znašajo 15.000,00 evrov + 22% DDV, skupaj 18.300,00 evrov. Stroški pripravljalnih del in gradnje znašajo 100.000,00 evrov. Stroški inštalacij (vodovod, elektrika, ogrevanje,…) znašajo 50.000,00 evrov. Stroški ureditve okolice znašajo 7.000,00 evrov. DDV od teh stroškov je obračunan na podlagi 76.a člena ZDDV-1 (obrnjena davčna obveznost – samoobdavčitev).

Besedilo   Konto  Debet (breme)  Kredit (dobro)  
Nakup zemljišča od fizične osebe – obveznost   9000   80.000,00  
Nakup zemljišča od fizične osebe – nepremičnine   023-Z  80.000,00   
Obveznosti do fizične osebe   234 ali 220   80.000,00  
Investicijski odhodki   182  80.000,00   
Davek na promet nepremičnin – obveznost   9000   800,00  
Davek na promet nepremičnin – nepremičnina   023-Z  800,00   
Obveznosti za davek na promet nepremičnin   230   800,00