Danes je 7.7.2020

Input:

Napredovanje bolničarke negovalke

19.6.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.06.2.8 Napredovanje bolničarke negovalke

mag. Mojca Fon Jager

1. primer: Delavka se je dne 2. 3. 2015 zaposlila na delovno mesto bolničarka negovalka I-nega III in IV (F024001), ki je v IV. tarifni skupini. Nato je sklenila novo pogodbo o zaposlitvi dne 16. 2. 2017 na delovno mesto srednja medicinska sestra I (F025009), ki je v V. tarifni skupini. Delavka je prejela naslednje ocene: za leto 2017 = 4, za leto 2018 = 4, za leto 2019 = 4.

Ali delavka napreduje s 1. 4. 2020?

2. primer: Delavka se je dne 1. 10. 2015 zaposlila na delovno mesto pomočnik (dietnega) kuharja III (J033012), ki je v III. tarifni skupini. Nato je sklenila novo pogodbo o zaposlitvi dne 10. 5. 2017 na delovno mesto dietna kuharica IV (J034006), ki je v IV. tarifni skupini. Delavka je prejela naslednje ocene: za leto 2017 = 4, za leto 2018 = 4, za leto 2019 = 4.

Kdaj ta delavka napreduje?

Zaposlena je s 16. 2. 2017 sklenila novo pogodbo o zaposlitvi na delovnem mestu, za katerega je zahtevana V. stopnja izobrazbe, to pomeni višja stopnja izobrazbe od zahtevane na prejšnjem delovnem mestu. Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) je od takrat teklo novo napredovalno obdobje, saj tretji odstavek 16. člena določa:

(3) Javni uslužbenec lahko na podlagi tega zakona napreduje vsaka tri leta za en ali dva plačna razreda, če izpolnjuje predpisane pogoje. Kot napredovalno obdobje se šteje čas od zadnjega napredovanja v višji plačni razred. Za napredovalno obdobje se upošteva čas, ko je javni uslužbenec delal na delovnih mestih, za katere je predpisana enaka stopnja strokovne izobrazbe.