Danes je 23.8.2019
Input:

Napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede in preizkus ocene na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (velja tudi za javne uslužbence v vrtcih)

27.11.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

3.16 Napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede in preizkus ocene na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (velja tudi za javne uslužbence v vrtcih)

Strokovna sodelavka

Napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede, pogoje za napredovanje in preizkus ocene ureja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

I. Napredovanje v plačne razrede (16. člen ZSPJS)

I.1. Javni uslužbenci lahko napredujejo v višje plačne razrede na delovnem mestu oziroma v nazivu, o čemer odloča pristojni organ oziroma predstojnik (v vrtcu je to ravnatelj).

I.1.1. Javni uslužbenci na delovnih mestih, kjer je mogoče tudi napredovanje v višji naziv (v vrtcu npr. vzgojitelj, vzgojitelj v razvojnem oddelku vrtca – lahko napredujeta v mentorja, svetovalca in svetnika) lahko v posameznem nazivu (npr. vzgojitelj v nazivu mentor, svetovalec, svetnik) oziroma tudi v primeru, če še niso napredovali v naziv (npr. vzgojitelj brez naziva) napredujejo največ za pet plačnih razredov (najnižji oziroma izhodiščni plačni razred brez napredovanj in najvišji