Danes je 28.10.2021

Input:

Napredovanje v plačni razred in prekinitev delovnega razmerja

17.9.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.09.2.5 Napredovanje v plačni razred in prekinitev delovnega razmerja

mag. Mojca Fon Jager

1. VPRAŠANJE:

Ali delavki napredujeta v plačni razred ali ne, in sicer gre za konkretna primera:
• Delavka 1 – VPO – pomočnik vzgojitelja v vrtcu
Napredovalno obdobje ji teče od 1. 4. 2018, ko je napredovala za en plačni razred. Zbrala je tri ocene in dovolj točk za napredovanje. Med 31. 11. 2020 in 26. 1. 2021 je imela prekinitev delovnega razmerja. Ali napreduje s 1. 4. 2021 ali ne?

2. VPRAŠANJE:
• Delavka 2 – VPO – pomočnik vzgojitelja v vrtcu
Napredovalno obdobje ji teče od 1. 2. 2018, ko se je zaposlila v vrtcu. Zbrala je tri ocene in dovolj točk za napredovanje. Med 31. 8. 2018 in 1. 10. 2018 je imela prekinitev delovnega razmerja ter nato med 31. 12. 2020 in 26. 1. 2021. Glede na to, da sta prekinitvi krajši od treh mesecev, ali delavka napreduje s 1. 4. 2021 ali ne?

1. ODGOVOR

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-H),  –  (ZOFVI) je v 7. členu  novele določeno:

»V 146. členu se dodata novi drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
Strokovni delavci iz prvega odstavka tega člena imajo pravico opravljati