Danes je 26.8.2019
Input:

Novi predpisi s področja delovnih razmerij v zdravstvu

23.4.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.05.1.3 Novi predpisi s področja delovnih razmerij v zdravstvu

mag. Brigita Rajšter Vranović

Uradni list 16/2019, 15. 3. 2019

Razlaga Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (619/2019 Ur. l. RS), sprejeta na 33. seji dne 11. 3. 2019

Ureditev 30-minutne strokovne priprave na delo v zdravstveni negi

Po 43. členu Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99 – ZMPUPR, 63/99, 73/00, 43/06 – ZKolP, 60/08, 107/11, 40/12, 46/13, 46/17 in 80/18) znaša tedenski delovni čas zaposlenih v zdravstvu 40 ur. Zaposleni imajo, enako kot velja po splošni delovnopravni zakonodaji, med delovnim časom pravico do odmora, ki traja 30 minut, ter pravico do počitka med dvema zaporednima delovnima dnevoma, ki traja najmanj 12 ur. Če pa mora zaposleni delati na dan svojega tedenskega počitka, mu je potrebno za tak počitek zagotoviti en dan v naslednjem tednu.

Že po kolektivni pogodbi imajo zaposleni v zdravstveni negi pravico do 30-minutne dnevne strokovne priprave za delo pri delodajalcu. Strokovna priprava na delo se izvaja na delovnem mestu in je del delovnega procesa v rednem delovnem času. Določba ni bila natančna, tako da ni bilo jasno, kdaj točno se lahko izvaja strokovna priprava na delo, npr. ali mora vedno potekati takoj ob začetku delovnega časa, ali pa sme potekati tudi med delovnim časom ali celo proti koncu delovnega časa, zato je Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi na 33. seji dne 11. 3. 2019 sprejel razlago (Uradni list 16/2019 z dne 15. 3. 2019), da lahko 30-minutna dnevna strokovna priprava za delo pri delodajalcu poteka tudi drugače kot strnjeno na začetku delovnega časa na delovnem mestu, saj drugi odstavek 43. člena kolektivne pogodbe podrobneje ne določa načina izvedbe in časovne umeščenosti strokovne priprave za delo. Navedeno pomeni, da lahko strokovna priprava na delo poteka kadarkoli v delovnem času in ni nujno, da je ta priprava strjena v 30 minut, ampak je lahko tudi razporejena na več delov, odvisno od dela. Kot izhaja iz 17. člena kolektivne pogodbe, se dnevni čas strokovne priprave na delo, ki je del rednega delovnega časa, uredi v pogodbi o zaposlitvi, pri čemer pa kolektivna pogodba ne določa, katera dela se štejejo pod strokovne priprave za delo pri delodajalcu.

Podobno določbo o strokovni pripravi na delo imajo v svoji kolektivni pogodbi tudi zdravniki in zobozdravniki, vendar traja